(PREISE PRO PERSON IN US-DOLLAR)

Preise MN Skorpios II 2017-2018

 

DECKS ATENAS ACROPOLIS PARTHENON OLYMPO ATHOS
KABINE SEASON Pax Base Doble Pax Base Doble Pax Base Doble Pax Base Doble Pax Base Doble
SINGLE LOW 3,000
HIGH 3,300
DOBLE LOW 2,000 2,100 2,150
HIGH 2,200 2,300 2,350
TRIPLE LOW 1,600 1,700 1,750
HIGH 1,700 1,800 1,850
DOBLE MATRIMONIAL LOW 2,250 2,250
HIGH 2,450 2,450
CUADRUPLE LOW 1,400 1,500 1,550
HIGH 1,500 1,600 1,650
SUITE JUNIOR LOW 2,350
HIGH 2,600
SUITE MASTER LOW 2,500
HIGH 2,800

Sail Termine 2017-2018

 

LOW SEASON HIGH SEASON
September 2017 16/09/2017 Dezember 2017 23/12/2017
Oktober 2017 07/10/2017 30/12/2017
14/10/2017 Januar 2018 06/01/2018
21/10/2017 13/01/2018
28/10/2017 20/01/2018
November 2017 04/11/2017 27/01/2018
11/11/2017 Februar 2018 03/02/2018
18/11/2017 10/02/2018
25/11/2017 17/02/2018
Dezember 2017 02/12/2017 24/02/2018
09/12/2017
16/12/2017
März 2018 03/03/2018
10/03/2018
17/03/2018
24/03/2018
31/03/2018
April 2018 07/04/2018
14/04/2018
21/04/2018
28/04/2018

 

Download Tarife Skorpios II, CHONOS-Route 2017-2018 (PDF)

 

Download Tarife Skorpios, Beide Routen 2017-2018 (PDF)