(PREISE PRO PERSON IN US-DOLLAR)

Preise MN Skorpios II 2020-2021

 

DECKS ATENAS ACROPOLIS PARTHENON OLYMPO ATHOS
KABINE SEASON Pax Base Doble Pax Base Doble Pax Base Doble Pax Base Doble Pax Base Doble
SINGLE LOW 3,300
HIGH 3,630
DOBLE LOW 2,210 2,310 2,360
HIGH 2,4300 2,530 2,580
TRIPLE LOW 1,840 1,920 1,970
HIGH 2,020 2,110 2,150
DOBLE MATRIMONIAL LOW 2,460 2,460
HIGH 2,680 2,680
CUADRUPLE LOW 1,660 1,730 1,770
HIGH 1,825 1,898 1,935
SUITE JUNIOR LOW 2,560
HIGH 2,780
SUITE MASTER LOW 2,800
HIGH 3,070

Sail Termine 2020-2021

 

LOW SEASON HIGH SEASON
September 2020 15/09/2020 Dezember 2020 20/12/2020
Oktober 2020 03/10/2020 27/12/2020
10/10/2020 Januar 2021 02/01/2021
17/10/2020 09/01/2021
24/10/2020 16/01/2021
31/10/2020 23/01/2021
November 2020 07/11/2020 30/01/2021
14/11/2020 Februar 2021 06/02/2021
21/11/2020 13/02/2021
28/11/2020 20/02/2021
Dezember 2020 05/12/2020 27/02/2021
12/12/2020
März 2021 06/03/2021
13/03/2021
20/03/2021
27/03/2021
April 2021 03/04/2021
10/04/2021
17/04/2021
24/04/2021

 

Download Tarife Skorpios, CHONOS-Route 2020-2021 (PDF)