(PREISE PRO PERSON IN US-DOLLAR)

Preise MN Skorpios II 2021-2022

 

DECKS ATENAS ATENAS ACROPOLIS PARTHENON OLYMPO OLYMPO OLYMPO ATHOS
KABINE Single Doble Int. Doble Ext. Doble Ext. Doble MT Suite Junior Suite Master Doble MT
LOW SEASON 3,300 2,210 2,310 2,360 2,460 2,560 2,800 2,460
HIGH SEASON 3,630 2,430 2,530 2,580 2,680 2,780 3,070 2,680
LOW SEASON TRIPLE 1,840 1,920 1,970
HIGH SEASON TRIPLE 2,020 2,110 2,150
LOW SEASON CUADRUPLE 1,660 1,730 1,770
HIGH SEASON CUADRUPLE 1,825 1,898 1,935

Sail Termine 2021-2022

 

LOW SEASON HIGH SEASON
September 2021 17/09/2021 Dezember 2021 24/12/2021
Oktober 2021 02/10/2021 31/12/2021
09/10/2021 Januar 2022 08/01/2022
16/10/2021 15/01/2022
23/10/2021 22/01/2022
30/10/2021 29/01/2022
November 2021 06/11/2021 Februar 2022 05/02/2022
13/11/2021 12/02/2022
20/11/2021 19/02/2022
27/11/2021 26/02/2022
Dezember 2021 04/12/2021
11/12/2021
18/12/2021
März 2022 05/03/2022
12/03/2022
19/03/2022
26/03/2022
April 2022 02/04/2022
09/04/2022
16/04/2022
23/04/2022
30/04/2022

 

Download Tarife Skorpios, CHONOS-Route 2021-2022 (PDF)