(PREISE PRO PERSON IN US-DOLLAR)

Preise MN Skorpios III 2017-2018

 

DECKS ATENAS ACROPOLIS PARTHENON OLYMPO ATHOS
KABINE SEASON Pax Base Doble Pax Base Doble Pax Base Doble Pax Base Doble Pax Base Doble
SINGLE LOW 2,535
HIGH 2,775
DOBLE B LOW 1,690
HIGH 1,850
DOBLE A LOW 1,815 1,915 1,915
HIGH 1,975 2,075 2,075
DOBLE MATRIMONIAL LOW 2,015
HIGH 2,175
SUITE JUNIOR LOW 2,115
HIGH 2,325
SUITE MASTER LOW 2,315
HIGH 2,525
CAMA ADICIONAL LOW 920 1,020 1,070 1,120 1,120
HIGH 1,020 1,120 1,170 1,220 1,220

Sail Termine 2017-2018

 

LOW SEASON HIGH SEASON
Oktober 2017 20/10/2017 Dezember 2017 22/12/2017
24/10/2017 26/12/2017
27/10/2017 29/12/2017
31/10/2017 Januar 2018 05/01/2018
November 2017 03/11/2017 09/01/2018
07/11/2017 12/01/2018
10/11/2017 16/01/2018
14/11/2017 19/01/2018
17/11/2017 23/01/2018
21/11/2017 26/01/2018
24/11/2017 30/01/2018
28/11/2017 Februar 2018 02/02/2018
Dezember 2017 01/12/2017 06/02/2018
05/12/2017 09/02/2018
08/12/2017 13/02/2018
15/12/2017 16/02/2018
19/12/2017 20/02/2018
Februar 2018 27/02/2018 23/02/2018
März 2018 02/03/2018
06/03/2018
09/03/2018
13/03/2018
16/03/2018
20/03/2018
23/03/2018
27/03/2018
30/03/2018
April 2018 03/04/2018
06/04/2018

 

Download Tarife Skorpios III, Kaweskar-Route 2017-2018 (PDF)

 

Download Tarife Skorpios, Beide Routen 2017-2018 (PDF)