(PREISE PRO PERSON IN US-DOLLAR)

Preise MN Skorpios III 2020-2021

 

DECKS ATENAS ACROPOLIS PARTHENON OLYMPO ATHOS
KABINE SEASON Pax Base Doble Pax Base Doble Pax Base Doble Pax Base Doble Pax Base Doble
SINGLE LOW 2,800
HIGH 3,070
DOBLE B LOW 1,870
HIGH 2,050
DOBLE A LOW 1,995 2,200 2,105
HIGH 2,175 2,380 2,285
DOBLE MATRIMONIAL LOW 2,200
HIGH 2,380
SUITE JUNIOR LOW 2,320
HIGH 2,500
SUITE MASTER LOW 2,520
HIGH 2,800
CAMA ADICIONAL LOW 1,000 1,100 1,200 1,250 1,250
HIGH 1,120 1,220 1,320 1,380 1,380

Sail Termine 2020-2021

 

LOW SEASON HIGH SEASON
Oktober 2020 16/10/2020 Dezember 2020 21/12/2020
20/10/2020 24/12/2020
23/10/2020 28/12/2020
27/10/2020 31/12/2020
30/10/2020 Januar 2021 05/01/2021
November 2020 03/11/2020 08/01/2021
06/11/2020 12/01/2021
10/11/2020 15/01/2021
13/11/2020 19/01/2021
17/11/2020 22/01/2021
20/11/2020 26/01/2021
24/11/2020 29/01/2021
27/11/2020 Februar 2021 02/02/2021
Dezember 2020 01/12/2020 05/02/2021
04/12/2020 09/02/2021
08/12/2020 12/02/2021
11/12/2020 16/02/2021
15/12/2020 19/02/2021
18/12/2020 23/02/2021
März 2021 02/03/2021 26/02/2021
05/03/2021
09/03/2021
12/03/2021
16/03/2021
19/03/2021
23/03/2021
26/03/2021
30/03/2021
April 2021 02/04/2021
06/04/2021
09/04/2021
13/04/2021
16/04/2021
20/04/2021

 

Download Tarife Skorpios III, Kaweskar-Route 2020-2021 (PDF)