(RATES PER PERSON GIVEN IN U.S. DOLLARS)

Rates MN Skorpios II 2021-2022

 

DECKS ATENAS ATENAS ACROPOLIS PARTHENON OLYMPO OLYMPO OLYMPO ATHOS
CABINS Single Doble Int. Doble Ext. Doble Ext. Doble MT Suite Junior Suite Master Doble MT
LOW SEASON 3,480 2,320 2,425 2,480 2,585 2,690 2,940 2,585
HIGH SEASON 3,820 2,550 2,660 2,710 2,815 2,920 3,225 2,815
LOW SEASON TRIPLE 1,935 2,015 2,070
HIGH SEASON TRIPLE 2,125 2,215 2,260
LOW SEASON CUADRUPLE 1,745 1,820 1,860
HIGH SEASON CUADRUPLE 1,910 1,995 2,035

Sailing Dates 2021-2022

 

LOW SEASON HIGH SEASON
March 2022 05/03/2022 January 2022 08/01/2022
12/03/2022 15/01/2022
19/03/2022 22/01/2022
26/03/2022 29/01/2022
April 2022 02/04/2022 February 2022 05/02/2022
09/04/2022 12/02/2022
16/04/2022 19/02/2022
23/04/2022 26/02/2022
30/04/2022

 

Download Rates Skorpios, CHONOS Route 2021-2022 (PDF)